joomla 1.6

Tisk
PDF

Nabídka účasti na projektu

Nabídka k účasti na projektu „renovace střešních hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií“.

Společnost COLLEGIUM Trade, s.r.o. hledá formou výběrového řízení své regionální zástupce k provádění technologie, která je ojedinělá nejen v ČR. Na střechách České republiky jsou miliony m2 různých hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií s životností 15-20let. Po uplynutí životnosti následuje výměna. Systém renovace, pokud je proveden včas, umožňuje životnost hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií násobit, za třetinovou cenu systému nového.

Společnost COLLEGIUM Trade, s.r.o. si tento systém renovací chrání patentem - PUV2011-166/PUV2011-24123ms. Nositelem je pan Pavel Šourek, jednatel společnosti a nositel Ceny ČR za jakost I.stupně.

Zkušenosti s výše uvedeným systémem renovací jsou více než desetileté, aplikace jsou provedeny na tisících m2 různých technologií měkčených PVC fólií bez jediné reklamace. Další tisíce m2 renovací měkčených PVC fólií jsou připraveny pro letošní rok, včetně řady nových, pro vysoce profesionální práci ojedinělých technologických novinek. Podstatné je i to, že pro samotný výkon pracovního úkonu renovací, není potřeba žádných nákladných zařízení. To, co je potřeba k aktivní a vysoce profesionální partnerské  spolupráci jsou níže uvedené požadavky, podle kterých si společnost COLLEGIUM Trade, s.r.o. bude v první fázi své spolupracující firmy vybírat.

1. Spolupracující firma umí dokonale realizovat a opravovat systémy měkčených PVC fólií. Prokáže minimální praxi 5let v této specializaci, předloží příslušné reference o kvalitě své práce.

2. Spolupracující firma je schopna prokázat alespoň  svůj vnitřní systém kontroly kvality, který jednoznačně vede k dlouhodobě spokojenému zákazníkovi.

3. Spolupracující firma, aspirující na pozici regionální zástupce, musí prokázat schopnost školit své zaměstnance, spolupracující firmy a kontrolovat systém kvality jejich práce.

4. Spolupracující firma má pro výše uvedené pracovní úkony své kmenové pracovníky.

5. Spolupracující firma má kvalitní zázemí a skladovací prostory. Pro případné zimní podmínky skladování musí splňovat podmínku teploty skladování alespoň +50C.

6. Společnost není v úpadku, nedluží státním orgánům, není proti ní vedeno soudní řízení, má aktivní finanční bilanci. V registru firem není vedena jako „riziková“. 

7. Spolupracující firma má vlastní marketingovou  obchodní politiku. 

Případný zájemce, který nebude v první fázi vybrán pro nesplnění všech předpokladů, může v dalším kole dostat licenci k výše uvedené renovaci a technologiím COLLEGIUM Trade,s.r.o. , pokud prokáže aktivní bilanci ve výše uvedených bodech ( mimo  body 3, 5 a 7).

V případě Vašeho zájmu se o společnosti COLLEGIUM Trade, s.r.o. dozvíte více na webu společnosti, uvedeném v záhlaví.

Máte-li o spolupráci zájem, kontaktujte nás na  výše uvedené e-mailové adrese.

 

Na spolupráci s Vámi se těší

Pavel Šourek

jednatel společnosti

mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel.:+420 775 652 376