joomla 1.6

Tisk
PDF

Přednosti technologií pro státní správu v rámci vysokého celospolečenského zájmu.

 

Technologie „hydroizolační sendvič“ dokáže s vysokou efektivitou prodloužit životnost hydroizolačních střešních plášťů a s tím spojených klempířských prvků násobně.

Technologie „hydroizolační sendvič“ poskytuje možnost oddálení řešení havarijních stavů střešních plášťů a to především v době chybějících finančních prostředků na rekonstrukci (podmínkou je to, že střešní plášť nesmí být ve stavu rozpadu). 

Nátěrová hmota AKROJAS ST titan je unikátní technologií bílých studených střech (cool roof), s průběžnou nanotechnologickou odbouratelností zašpiněných povrchů. Povrchy „hydroizolačního sendviče v provedení cool roof“ zpravidla myjí jarní deště, případně prováděná pravidelná servisní činnost pracovníky zhotovitele technologie „ hydroizolační sendvič“.

Zářivě bílé povrchy ochlazují střešní plášť na teplotu okolního vzduchu, čímž umožňují intenzívní větrání hal přirozenou cestou střešních otvírek. Šetří se tak výrazným způsobem finance na systémy nuceného větrání. Doloženo výpočty a praktickým měření. Technologií „hydroizolační sendvič v provedení cool roof“, tak vznikla technologie tzv. studených střech v provedení nátěrového systému AKROJAS®.

Vysoký ekologický efekt.

Na střechách ČR jsou miliony m2 měkčených PVC fólií různých hydroizolačních systémů.

V EÚ to jsou stamiliony m2.

To se rovná milionům tun odpadů, které nemají zpracovatele. Pouze dvojnásobné prodloužení životnosti, (systém umožňuje vícenásobné prodloužení životnosti) střešních hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií = miliony tun úspor ukládaných střešních sutí na skládkách, případně spalovaných materiálů, + úspora energií na výrobu, přepravu a podobně.

Nátěrový systém AKROJAS® ST, AKROJAS® ST titan a AKROJAS® KOR jsou ekologické výrobky s platnou značkou ekologicky šetrných výrobků. Deset let úspěšných aplikací na tisících m2 bez jediného problému a reklamace.

Požární odolnost nátěrových hmot AKROJAS® je v kategorii C1 (samozhášivá nátěrová technologie, která nešíří požár).